A oed rhaid imi dalu am drawsgrifiad?

Cewch eich trawsgrifiad cyntaf am ddim pan gwblhewch y cwrs. Os bydd angen copi arall arnoch a/neu gopïau ychwanegol, yna rydym yn codi tâl. Mae’r tâl presennol i’w wedl ar:

www.bangor.ac.uk/student-administration/fees/index.php.cy