Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth yw fy opsiynau os bydda i’n methu fy arholiadau/asesiadau ailsefyll?

Cyfeiriwch at y llythyr gwreiddiol a gawsoch yng Ngorffennaf ynglyn â chanlyniadau ac ymgynghorwch â'ch Ysgol.