Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Alla i gofrestru ar-lein os oes gen i ddyledion o flynyddoedd blaenorol?

Na ellwch, bydd angen i chi fynd i Gofrestru a datrys eich materion ariannol. Os na wnewch hynny gall eich astudiaethau gael eu terfynu’n ffurfiol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod trefniadau wedi eu gwneud i dalu unrhyw ffioedd cyn cofrestru neu wrth wneud hynny.