Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Os ydw i’n dal i gael fy asesu ar gyfer ffioedd, alla i ddal i gofrestru ar-lein?

Bydd angen i ni siarad â chi naill ai'n un o'r digwyddiadau gwirio pwy ydych chi neu yn y Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr i weld beth yw’r sefyllfa a’ch cynorthwyo fel bo’n briodol.