Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth ydw i’n ei wneud os ydi fy nata personol neu wybodaeth gyswllt yn anghywir

Newidiwch fanylion cyfeiriad / ffôn ar myBangor. Rhowch wybod am newidiadau i enwau neu ddyddiadau geni i gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk – efallai y gofynnir i chi ddangos tystiolaeth ddogfennol i gadarnhau newidiadau enw.