Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut rydw i'n cael trwydded barcio?

Mae gan fyfyrwyr cofrestredig sy’n byw mewn neuaddau neu sy’n byw y tu allan i ffiniau Dinas Bangor yr hawl i wneud cais am trwydded barcio myfyriwr. Fel rheol bydd pob trwydded yn gyfyngedig i un maes parcio dynodedig, ac yn achos myfyrwyr sydd yn byw y tu allan i ffiniau’r ddinas ni fydd hwnnw o anghenraid yn agos i le astudio deiliad y drwydded. Cewch drwydded yn Neuadd Powis ar Hydref 9 a 10 am gost o £10 i'w dalu ag arian parod. Dim ond nifer cyfyngedig o drwyddedau fydd ar gael ac nid yw cael trwydded yn gwarantu y bydd lle parcio ar gael i ddeiliad y drwydded. Os na allwch ddod i Neuadd Powis ar Hydref 9 a 10 gallwch wneud cais yn bersonol i'r Adran Ystadau a Chyfleusterau yn Adeilad Ffriddoedd, Heol Victoria.