Rydw i wedi colli fy ngherdyn myfyriwr, sut alla i gael un yn ei le

Gellir cael cardiau o Ddesg y Llyfrgell yn Adeilad Deiniol. Y gost ar hyn o bryd i adnewyddu yw £10.00 – Ni fydd angen lluniau newydd ond gellwch ddiweddaru eich llun heb unrhyw gost ychwanegol os dymunwch.