Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth ydi cadarnhau presenoldeb?

RHAID i’r holl fyfyrwyr sy’n parhau ar eu cyrsiau ail-gadarnhau eu presenoldeb ar-lein ym mis Medi bob blwyddyn. 

Mae hyn at ddibenion gweinyddol; ni ddylech ei ddefnyddio ar gyfer dewis na newid opsiynau academaidd (e.e. dewis neu newid modiwlau neu gyrsiau, etc). Os ydych am arweiniad ar faterion academaidd, darllenwch adran y CCA ar ‘YMHOLIADAU YNGLŶN Â CHYRSIAU’.  Byddwch yn derbyn e-bost yn egluro sut i fynd ati i gadarnhau presenoldeb ar-lein.