Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Os bydda i’n methu cofrestru neu ail-gadarnhau presenoldeb mewn pryd beth ydw i’n ei wneud?

Bydd angen i chi fynd at ddesg y Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr ar lawr cyntaf Prif Adeilad y Celfyddydau cyn gynted â phosibl i gael cymorth neu fel arall anfonwch e-bost at student-admin@bangor.ac.uk i gael arweiniad. Hyd nes y byddwch wedi cwblhau'r broses gofrestru neu ail-gadarnhau presenoldeb ni fyddwch yn gallu cael rhandaliad nesaf eich benthyciad myfyriwr nac unrhyw ddogfennaeth swyddogol arall y brifysgol fyddwch ei hangen. Bydd staff y brifysgol yn gwneud ymholiadau ynglŷn â phob myfyriwr sy’n peidio â chofrestru. Mae hyn yn cymryd llawer o amser staff a gall arwain at ganslo eich cofrestriad. Gallech hefyd orfod talu cost ‘cofrestru hwyr’. Gweler: www.bangor.ac.uk/registration GOFALWCH eich bod yn cofrestru ac yn ail-gadarnhau presenoldeb pan ofynnir i chi wneud hynny!