Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut alla i brofi fy mod i wedi cadarnhau presenoldeb neu gofrestru?

Byddwch yn derbyn neges e-bost ‘ail-gofrestru llwyddiannus’ o fewn un diwrnod gwaith (a chynt na hynny fel rheol) ar ôl cwblhau’r system ar-lein. Dylech gadw’r e-bost hwn gan ei fod yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru. Os na fyddwch yn derbyn y neges hon, gwiriwch y system ar-lein eto i gadarnhau eich statws cofrestru.

Os ydych angen tystiolaeth ffurfiol eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor gallwch ofyn am 'Dystysgrif Cofrestru' trwy'r  ffurflen ymholiadau ar-lein.