A all pob myfyriwr gadarnhau presenoldeb ar-lein?

Byddwch yn cael e-bost (a anfonir i'ch cyfrif prifysgol) ddechrau Medi yn eich atgoffa i wirio ac, os oes angen, diweddaru eich gwybodaeth bersonol yn myBangor.  Os na chewch ail-gadarnhau presenoldeb am unrhyw reswm, byddwch yn derbyn neges e-bost yn rhoi gwybod i chi am hyn ac yn dweud wrthych beth sydd angen ei wneud i ddatrys unrhyw broblem.