Os ydw i’n mynd i ffwrdd ar flwyddyn dramor/blwyddyn mewn diwydiant, sut fydda i'n cofrestru?

 

Mae pob myfyriwr yn cofrestru ar gyfer eu hastudiaethau ac yn ail-gadarnhau presenoldeb ar-lein. Edrychwch yn eich cyfrif e-bost prifysgol yn rheolaidd i gael gwybodaeth.