Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Alla i gofrestru ar-lein os ydw i wedi gohirio fy astudiaethau’n flaenorol?

Fel rheol gallwch ail-gofrestru ar-lein yn dilyn cyfnod o ohirio dros dro. Byddwch yn derbyn e-bost gyda'r cyfarwyddiadau tua pythefnos cyn y bydd angen i chi ail-gofrestru, cyhyd a'ch bod wedi hysbysu'r Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr o'ch bwriad i ail-ddechrau.