Beth mae’n rhaid i mi ei wneud os caf broblemau technegol yn ystod y broses cadarnhau presenoldeb neu gofrestru ar-lein?

Gan y gall cymaint o wahanol bethau achosi problemau technegol, nid yw’n bosibl ateb yr holl ymholiadau technegol yn ymwneud â chyfrifiaduron preifat a rhwydweithiau cartref. Dylech geisio defnyddio un o gyfrifiaduron y brifysgol os oes modd.