Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth ydw i’n ei wneud os na alla i logio mewn?

Gall sawl rheswm fod yn gyfrifol am hyn. Mae'n bosibl nad oes gennych gyfrif cyfrifiadurol dilys bellach yn y Brifysgol. Gellwch gael help gan dîm y Ddesg Gymorth trwy ffonio 01248 38 8111 neu 8111 os ydych yn defnyddio ffôn mewnol. Ar y llaw arall, gellwch anfon e-bost at helpdesk@bangor.ac.uk gan ddisgrifio natur eich problem.