Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 phwy y dylwn i gysylltu os bydda i angen rhagor o gymorth?

Gellwch gael help gan dîm y Ddesg Gymorth trwy ffonio 01248 38 8111 neu 8111 os ydych yn defnyddio ffôn mewnol. Ar y llaw arall, gellwch anfon e-bost at helpdesk@bangor.ac.uk gan ddisgrifio natur eich problem.