Traddodiadau

Wnaethoch chi gadw'r unrhyw un o’r traddodiadau yma yn ystod eich amser fel myfyriwr?

Wythnos RAG

Rydw i’n meddwl yn aml am fy nghyfnod fel Rheolwr Rag Prifysgol Bangor rhwng 1973-4 a'r hwyl gawsom ni, ond y peth cyntaf dylid ei grybwyll ydy pam yr oedd holl brifysgolion yn y dyddiau hynny yn cynnal Wythnos Rag. Roedd hyn er mwyn casglu arian at elusennau, ein hachos ni yn bennaf oedd Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd, a bydd rhai yn cofio mai Panda oedd ein logo (byr ar gyfer "pandamonium!"). Roeddem hyd yn oed wedi gallu cael tegan Panda blewog gyda'n sgarff ar y ddesg ar gyfer ein mynediad y flwyddyn honno i University Challenge, ond roedd y mascot  wedi methu, chawsom ni ddim mynd drwodd i’r ail rownd y flwyddyn honno ...

Trefnwyd llawer o gampau yn ystod yr Wythnos Rag, cystadlaethau megis gwthio pys i fyny Bryn Glanrafon gan ddefnyddio dim ond ein trwynau, peintio olion traed yr holl ffordd i fyny ochr y tŵr Cemeg, codi arian (byddai rhai yn dweud "hellraising") gan ymweld â threfi prifysgol eraill i werthu ‘Rag Mags’ a'r ras dafarn enwog tair coes oedd yn hynod boblogaidd.

Ond fy hoff atgof ydy’r "Gwthio Gwely i Lerpwl" lle cafodd myfyrwyr Peirianneg afael ar hen wely ysbyty a’i wneud yn addas i'r ffordd fawr gyda goleuadau, olwynion a brêcs. Gyda'r car yr Undeb i’n hebrwng, llwyddodd nifer ohonom i wthio'r gwely ar droed o adeilad yr Undeb i ganol Lerpwl, cyrraedd adeilad Radio Lerpwl ac, er mawr siom i ni, gorfod datgymalu’r gwely ar ôl darganfod ei fod ar y 12fed llawr! Roedd rhaid i ni stwffio’r gwely a’r myfyrwyr i mewn i’r lifft, ac ar ôl ei gael i dderbynfa’r orsaf radio, ailadeiladu’r gwely a mynnu ein bod yn cael slot darlledu ar unwaith, ac oherwydd ein hyfdra, caniatawyd hynny i ni! Ar ôl hynny i gyd, rwy'n credu ein bod wedi cael rhodd o 10c yn unig oddi wrth y swyddog diogelwch! Cybydd.

Ray Thackeray, (1975, Peirianneg Electronig)

Benedicimus 

Fel mae’r stori yn mynd, daeth Benny i fodolaeth  yn sgil anghydfod rhwng Ystafell Gyffredin y Myfyrwyr ac Ystafell Gyffredin y Staff ynghylch a ddylai’r gras a ddywedwyd cyn y prydau bwyd ffurfiol fod yn y Gymraeg, Saesneg, neu Ladin; dewisodd y warden ddefnyddio Lladin. Wrth ddweud y gras am y tro cyntaf, bu i’r warden ynganu "Benedicemus" yn anghywir fel "Benny Diceymus", er mawr ddifyrrwch y myfyrwyr. Y tro nesaf, cywirodd ei ynganiad i gri o blith y myfyrwyr o "Mae Benny wedi marw". Arweiniodd hyn at gychwyn y traddodiad lle cafodd arch ei hamlosgi ar gaeau Ffriddoedd, lle cafodd Plas Gwyn ei hadeiladu. Dros y blynyddoedd symudodd y safle amlosgi o gwmpas, yn ôl pob tebyg er mwyn osgoi colli'r arch. Yn fy mlwyddyn i, cafodd Benny ei losgi ar lawnt Plas Gwyn cyn i ni fynd yn ôl yn Neuadd Reichel.

Mewn neuadd lawn o ddynion yn unig (y rhan fwyaf o'r amser!) bu i Benny a thraddodiadau eraill greu bondiau cryf sydd wedi parhau dros y blynyddoedd. Rydw i’n dal i weld fy "saer" a helpodd i greu'r arch, a dau o'r cludwyr a arweiniodd y criw allan o ddrysau dwbl Neuadd Reichel ac i mewn i'r dorf o tua 200 o wrthwynebwyr. Roedd o’n “hwyl go iawn” - gobeithio y maddeuir i ni am ein hafiaith ifanc; roedd yn wych bod yn fyw.

Efallai, un diwrnod, gall Benny orffwyso mewn hedd o'r diwedd!

John Plant (1976, Coedwigaeth)