Pentwr o lyfrau

Llenyddiaeth Saesneg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

 

 

Proffil fideo myfyrwyr - Ceri James-Evans

Mae Ceri yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y gweithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr

Sgwrsiwch gyda'n myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Llenyddiaith Saesneg llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Llenyddiaith Saesneg ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Llenyddiaith Saesneg ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Hymchwil o fewn Llenyddiaeth Saesneg

Mae’r addysgu a'r oruchwyliaeth yn seiliedig ar ymchwil ac ymarfer creadigol o’r radd flaenaf yn fyd-eang. Mae gennym gryfderau ymchwil mewn llenyddiaeth ganoloesol a modern cynnar; hanes y llyfr a chyhoeddi; ac Ysgrifennu o Gymru yn Saesneg. Mae ein hymchwil yn cyrraedd cynulleidfa ryngwladol ac mae cyswllt clos â'r amgylchedd lleol a'n casgliadau, gan gynnwys archifau rhagorol y brifysgol. Yn y REF diweddaraf, roedd ein hymchwil yn safle 14 yn y Deyrnas Unedig ar gyfer cyhoeddiadau o’r radd flaenaf yn fyd-eang.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?