Person yn plannu coeden glasbren.

Cadwraeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cadwraeth

Pam Astudio Cadwraeth?

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cryf â llawer o sefydliadau cadwraeth yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Coed Cymru, ffermwyr lleol a diwydiannau bwyd.

  • 4ydd yn y Deyrnas Unedig am Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd yn nhablau cynghrair y Guardian 2020
  • Yn y 10 uchaf am Amaethyddiaeth a Choedwigaeth yn nhablau cynghrair y Complete University Guide 2020
  • 90% am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017
  • Gwobr Aur am Ansawdd Addysgu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF 2017)
  • Ymchwil arloesol ac addysgu arobryn.

Caiff llawer o'n graddau eu hachredu gan Sefydliad Gwyddorau'r Amgylchedd.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Cadwraeth

Mae graddedigion cadwraeth yn awr yn gweithio gydag asiantaethau cadwraeth, cyrff anllywodraethol a sefydliadau'r llywodraeth a gyda sefydliadau academaidd yn yr UE a thramor.

Ein Hymchwil o fewn Cadwraeth

Mae ein hymchwil yn hynod ryngddisgyblaethol, gan gynnwys mewnwelediadau, arbenigedd a dulliau o fioleg, ecoleg, seicoleg, economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth, gwyddorau systemau tir, a pholisi ymhlith eraill.

Rydym yn gweithio’n fyd-eang, ym mynyddoedd Eryri a riffiau cwrel y Caribî, coedwigoedd glaw a safana a thu hwnt. Rydym yn cynnal ymchwil cymhwysol sy'n mynd i'r afael â'r bygythiadau amrywiol sy'n wynebu rhywogaethau ac ecosystemau ledled y byd.

MWY AM EIN HYMCHWIL

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?