Person yn plannu coeden glasbren.

Cadwraeth

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cadwraeth

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Cadwraeth

Mae graddedigion cadwraeth yn awr yn gweithio gydag asiantaethau cadwraeth, cyrff anllywodraethol a sefydliadau'r llywodraeth a gyda sefydliadau academaidd yn yr UE a thramor.

Ein Hymchwil o fewn Cadwraeth

Rydym yn cynnal ymchwil flaengar mewn ystod lawn o gynefinoedd daearol a morol, o ranbarthau pegynol i'r trofannau. Mae ein hymchwil yn ddylanwadol iawn. Er enghraifft, cyfrannodd ein hymchwil ar effeithiau Pysgota Gwaelod Symudoldatblygu amaeth-goedwigaeth, a lleihau costau cymdeithasol cadwraeth mewn gwledydd incwm isel sydd wedi cyfrannu i Brifysgol Bangor yn cael y safle cyntaf yn y DU am effaith ein hymchwil gwyddor ar yr amgylchedd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

MWY AM EIN HYMCHWIL

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?