Yr Athro Dave Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol Yr Athro Dave Richardson

Mae’r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol yn dod â dwy o adrannau mwyaf eithriadol sy’n gwneud orau ym Mhrifysgol Bangor ynghyd: Seicoleg, a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer. Mae ein hymchwil, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn rhychwantu niwrowyddoniaeth wybyddol, ymyriadau clinigol a lles, perfformiad elît a ffisioleg ddynol gymhwysol, ac mae’n cael effaith sylweddol yn y byd go iawn.

4ydd

yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Seicoleg

NSS 2022

3ydd

yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

Complete University Guide 2024

Darganfyddwch sut brofiad yw astudio gyda ni

Rydym yn cynnig addysg o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil ar draws Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Clywch gan ein myfyrwyr am eu profiadau yn astudio gyda ni.

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

CYFLEOEDD ISRADDEDIG AC ÔL-RADDEDIG

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gweld y cyfleoedd sydd ar gael a ariennir gan y Brifysgol a'r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol.

Cyfleoedd i astudio gyda ni

Ymarfer seicoleg

Ymchwil ac Effaith

Mae ein harbenigedd ymchwil yn rhychwantu ffisioleg ddynol a seicoleg, gan dynnu ar gryfderau cyflenwol pedwar sefydliad ymchwil craidd.


Ein Hymchwil

Uniondeb Ymchwil

Myfyrwyr yn mesur y defnydd o ocsigen yn ystod ymarfer corff gan ddefnyddio bag Douglas

Cyfleusterau

Mae ein Hysgol wedi’i lleoli ar ddau safle, ac mae’r naill safle a’r llall yn elwa o gyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf. Gall staff Bangor a myfyrwyr ôl-radd ymchwil ddefnyddio'r cyfleusterau hyn trwy gymryd rhan yn y grwpiau ymchwil methodolegol priodol.

Gwyddorau Chwaraeon

Dilynwch ni

Darllenwch y trydariadau diweddaraf gan Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer ym Mangor.

Seicoleg Bangor ar X/Twitter

Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd ar X/Twitter

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Ein Manylion

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?