Yr Athro Dave Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol Yr Athro Dave Richardson

Mae’r Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon yn dod â dwy o adrannau mwyaf eithriadol sy’n gwneud orau ym Mhrifysgol Bangor ynghyd: Seicoleg, a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer. Mae ein hymchwil, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn rhychwantu niwrowyddoniaeth wybyddol, ymyriadau clinigol a lles, perfformiad elît a ffisioleg ddynol gymhwysol, ac mae’n cael effaith sylweddol yn y byd go iawn.

Student with brain cap

Y Meddwl a'r Corff Newyddlen

Y newyddion diweddaraf gan staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon.

Darganfyddwch sut brofiad yw astudio gyda ni

Rydym yn cynnig addysg o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil ar draws Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon. Clywch gan ein myfyrwyr am eu profiadau yn astudio gyda ni.

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

CYFLEOEDD ISRADDEDIG AC ÔL-RADDEDIG

Archwiliwch ein cyrsiau

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gweld y cyfleoedd sydd ar gael a ariennir gan y Brifysgol a'r Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon.

Cyfleoedd i astudio gyda ni

Ymarfer seicoleg

Ymchwil ac Effaith

Mae ein harbenigedd ymchwil yn rhychwantu ffisioleg ddynol a seicoleg, gan dynnu ar gryfderau cyflenwol pedwar sefydliad ymchwil craidd.


Ein Hymchwil

Uniondeb Ymchwil

Myfyrwyr yn mesur y defnydd o ocsigen yn ystod ymarfer corff gan ddefnyddio bag Douglas

Cyfleusterau

Mae ein Hysgol wedi’i lleoli ar ddau safle, ac mae’r naill safle a’r llall yn elwa o gyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf. Gall staff Bangor a myfyrwyr ôl-radd ymchwil ddefnyddio'r cyfleusterau hyn trwy gymryd rhan yn y grwpiau ymchwil methodolegol priodol.

Gwyddorau Chwaraeon

Dilynwch ni

Darllenwch y diweddaraf gan Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon ym Mangor.

Seicoleg Bangor ar X/Twitter

Gwyddor Chwaraeon ar X/Twitter

Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

Ein Manylion

Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?