Aashu Jayadeep

Swydd Gweinyddwr yr Ysgol Ddoethurol
E-bost a.jayadeep@bangor.ac.uk
Teleffon +44(0)1248 382357
Rhif Stafell Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor, Bangor

Daeth Aashu i Brifysgol Bangor fel myfyriwr yn y lle cyntaf i wneud ei hail gwrs Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA – Rheoli Gwybodaeth) a graddiodd gyda rhagoriaeth yn 2013. Cafodd y cyfle i ymuno â’r Swyddfa Ymchwil a Menter fel rhan o’r project KESS yn 2014 ac ers hynny mae wedi cefnogi rheoli Skills Forge i brojectau Meistr Ymchwil a PhD KESS.

Dechreuodd fel gweinyddwr yr Ysgol Ddoethurol ym mis Rhagfyr 2015 a gyda’i chyfrifoldebau yn y swydd honno caiff y cyfle i weithio’n agos â rheolwr yr Ysgol Ddoethurol yn cefnogi gweinyddu a hyfforddiant cyffredinol. Mae ei dyletswyddau’n cynnwys cydlynu’r rhaglen hyfforddiant Doethurol a hyrwyddo’r Ysgol Ddoethurol ym Mhrifysgol Bangor a thu hwnt. Mae’n gweithio gyda’r gymuned Ddoethurol yn y brifysgol (myfyrwyr ôl-radd ymchwil, goruchwylwyr academaidd, Cyfarwyddwyr Astudiaethau Graddedig) ac yn rheoli gwe-dudalennau’r Ysgol Ddoethurol a’i phresenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae ei chefndir mewn TG a rheolaeth Addysg Uwch. Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr gyntaf mewn Rhaglenni Cyfrifiadurol yn y College of Engineering Trivandrum (CET), yr India, bu’n gweithio fel hyfforddwr cyfrifiaduron mewn sefydliadau yn yr India ac Oman. Wedyn bu Aashu yn gweithio i’r Middle East College (MEC), Oman, sefydliad Addysg Uwch o fri sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Coventry (DU) fel darlithydd Cyfrifiadureg. Yn ystod ei chyfnod yn y sefydliad, bu’n gweithio hefyd fel Uwch Swyddog Sicrhau Ansawdd a Swyddog Polisi, yn cydlynu a rheoli nifer o wahanol brojectau oedd yn gysylltiedig ag archwilio a sicrhau ansawdd mewn addysg uwch. Mae’r holl brofiadau hyn wedi ei helpu i gael gwybodaeth werthfawr am weinyddu a rheoli ym maes addysg uwch.