Penny Dowdney

Swydd Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol
E-bost p.j.dowdney@bangor.ac.uk
Teleffon +44(0)1248 382266
Rhif Stafell Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor , Bangor

Mae Penny wedi gweithio ym Mhrifysgol Bangor ers 15 mlynedd. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn wreiddiol, ac yna aeth ymlaen i ddilyn cyrsiau ôl-radd mewn Addysg, gan arbenigo mewn Addysg Uwch ac yna yn TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor), EAP (Saesneg at Bwrpas Academaidd) ac ESP (Saesneg at Ddibenion Penodol).

Mae hi wedi gweithio dramor fel athrawes, hyfforddwr athrawon ac ymgynghorwr, gan weithio mewn Prifysgolion, Colegau ac Ysgolion yn Japan, Corea, Tsieina, De Affrica a Chanolbarth America. Mae ei gwaith pennaf ym Mhrifysgol Bangor wedi ymwneud â bod yn diwtor ac yn ymgynghorydd i fyfyrwyr ôl-radd o dramor; ysgrifennu, datblygu a chyfarwyddo cyrsiau (gyda meysydd arbenigol yn cynnwys ysgrifennu Cyfreithiol a Gwyddonol); datblygu deunyddiau; datblygu ac ehangu gwaith ymgynghori dramor a pheth gwaith profi a recriwtio dramor (e.e. sefydlu rhaglenni 2+2 yn Tsieina).

Yn dilyn hynny, symudodd i rôl newydd yn y Swyddfa Ymchwil a Menter fel Rheolwr Datblygu Sgiliau Ymchwil, gan weithio ar y Prosiect Ysgoloriaeth Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS), o’r Uned Datblygu Academaidd, lle sefydlodd hi’r Rhaglen Sgiliau Graddedigion (hyfforddiant sgiliau trosglwyddadwy i Ymchwilwyr). Mae’r rôl newydd hon wedi cynnwys sefydlu Gwobr Datblygu Sgiliau Ôl-raddedigion i holl gyfranogwyr KESS, ymhob Prifysgol yng Nghymru.

Yn 2013 cafodd Penny ei phenodi yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect KESS. Yn ystod ei hamser fel Rheolwr Prosiect KESS mae Penny wedi sefydlu cyswllt traws-genedlaethol cadarn i’r prosiect, gan adeiladu cronfa ddata o arbenigedd (o ran ymchwil a chwmni) ar draws rhwydwaith o Brifysgolion Ewropeaidd. Mae KESS yn rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop sydd wedi hen ennill ei phlwyf, ac felly mae yna gynlluniau i symud ymlaen fel ‘KESS II’, prosiect 7 mlynedd, Cymru gyfan, a fydd yn darparu dros 650 o ysgoloriaethau Doethur a Meistr Ymchwil, gan gysylltu academia a diwydiant drwy gydweithio.

Fel Cymrawd Addysg, a Phennaeth Academi Cymrodyr Addysg, mae Penny yn dal i fod yn rhan flaengar o’r Dystysgrif Ôl-radd Addysg Uwch, rhaglen a weithredir gan CELT. Mae ei hymchwil doethur hi yn y maes Ymddiwylliannu. Mae Penny yn cynnal gweithdai hyfforddiant staff yn y maes Rhyngwladoli ar draws y sefydliad.

Ers mis Ionawr 2013, Penny yw Rheolwr Ysgol Ddoethurol newydd Prifysgol Bangor.