Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trwyddedu

Mae'n ofynnol dan amrywiol ddeddfwriaethau i gofrestru gydag adrannau llywodraeth y DU os ydy'r Brifysgol yn defnyddio rhai sylweddau, deunyddiau a chyfryngau biolegol penodol. Mae'r rhain yn cynnwys pethau mor amrywiol â defnyddio meinwe dynol a storio cemegolion.

Mae gan Wasanaethau Iechyd a Diogelwch dudalen we Hysbysiadau Statudol hefyd sydd yn rhoi mwy o gyfarwyddyd ar y materion yma