Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol

Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol

Ar y dudalen hon cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno eich cynnig i'r Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol.

Cynhwysir canllawiau ar y broses gyflwyno yn y Polisi Ymchwil; dilynwch y cyswllt yma i lawrlwytho copi o’r Polisi Ymchwil.

Arweiniad a Threfniadau Moeseg Pwyllgor Moeseg Academaidd

Cyflwynwch i'r Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol

Dilynwch y cyswllt isod a mewngofnodi i'r system gyflwyno electronig gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Bangor arferol.

https://apps.bangor.ac.uk/ethics/

Sylwadau ar y system electronig

Buasem yn croesawu eich sylwadau ar y system gyflwyno electronig newydd er mwyn hwyluso ei ddatblygiad a thynnu sylw at unrhyw broblemau. Dilynwch y cyswllt isod i roi eich sylwadau.

https://www.surveymonkey.com/r/HCMSAEC

Llywodraethu Ymchwil

Hyd yn oed os na fyddwch yn cyflwyno eich project am gymeradwyaeth foesegol mae’n ofynnol i chi hysbysu'r Ysgol Gwyddorau Iechyd a Meddygol bod yr ymchwil yn cael ei gwneud a defnyddio un o'r dulliau a amlinellir isod.

Cofrestru Project Ymchwil ar sail Adolygiad o Lenyddiaeth ac Adolygiad Systematig

Er nad oes angen cyflwyno ymchwil ar sail adolygiad o lenyddiaeth nac adolygiad systematig am gymeradwyaeth foesegol, mae’n ofynnol i chi hysbysu'r Pwyllgor Moeseg Academaidd eich bod yn gwneud yr ymchwil trwy ddilyn y cyswllt isod a llenwi’r ffurflen gofrestru.

Cofrestru/Adolygu Project Dadansoddi Data Eilaidd

Mae'n bosib y bydd projectau sy'n ymwneud â dadansoddi data eilaidd yn parhau i fod angen cymeradwyaeth foesegol. Lawrlwythwch y Ffurflen Cofrestru/Adolygu Project yma, a'i chyflwyno i Gadeirydd y Pwyllgor Moeseg i'w hystyried, ynghyd â chopi o'ch cynnig ymchwil. Cynhwysir canllawiau pellach ar ddadansoddi data eilaidd yn y Polisi Ymchwil. Gallwch gysylltu â Chadeirydd y Pwyllgor Moeseg, Lynne Williams, trwy e-bost: lynne.williams@bangor.ac.uk

Cofrestru Projectau a'r Gofrestr Ymbelydredd ar gyfer Arbrofion sydd wedi'u lleoli yn yr Ystafell Belydr-x

Gellwch lawrlwytho'r ffurflen Cofrestru Projectau a'r Gofrestr Ymbelydredd yma. Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a'i chyflwyno i'r Goruchwyliwr Diogelu Ymbelydredd i'w chymeradwyo. Yna dylid cyflwyno'r copi wedi'i lofnodi i Gadeirydd Pwyllgor Moeseg y Brifysgol. Gellwch gysylltu â Chadeirydd y Pwyllgor Moeseg, Lynne Williams, trwy e-bost: lynne.williams@bangor.ac.uk.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â gweinyddwyr y Pwyllgor Moeseg Academaidd trwy e-bost: hcmsethics@bangor.ac.uk

Neu drwy ffonio:

Cyswllt ar gyfer rhaglenni hyfforddedig -Susan Metcalfe 01248 383112
Ar gyfer rhaglenni ymchwil a staff cysylltwch â - Nyree Hulme 01248 383162