Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol

Ar y dudalen hon cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno eich cynnig i'r Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol.

Ceir arweiniad yma.
Cyfarwyddyd yn Gymraeg
Cyfarwyddyd i Adolygwyr
Cyfarwyddyd Adolygwyr

Cyflwynwch i'r Pwyllgor Moeseg Academaidd Gwyddorau Gofal Iechyd a Meddygol

Dilynwch y cyswllt isod a mewngofnodi i'r system gyflwyno electronig gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Bangor arferol. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siwr eich bod wedi llwytho atodion perthnasol cyn cyflwyno.

https://apps.bangor.ac.uk/ethics/

Llywodraethu Ymchwil

Hyd yn oed os na fyddwch yn cyflwyno eich project am gymeradwyaeth foesegol mae’n ofynnol i chi hysbysu'r Ysgol Gwyddorau Iechyd a Meddygol bod yr ymchwil yn cael ei wneud a defnyddio un o'r dulliau a amlinellir isod.

Cofrestru Project Ymchwil ar sail Adolygiad o Lenyddiaeth ac Adolygiad Systematig

Er nad oes angen cyflwyno ymchwil ar sail adolygiad o lenyddiaeth nac adolygiad systematig am gymeradwyaeth foesegol, mae’n ofynnol i chi hysbysu'r Pwyllgor Moeseg Academaidd eich bod yn gwneud yr ymchwil trwy ddilyn y cyswllt isod a llenwi’r ffurflen gofrestru.

Cofrestru/Adolygu Project Dadansoddi Data Eilaidd

Efallai y bydd rhaid cael cymeradwyaeth foesegol hefyd i brojectau sy'n cynnwys dadansoddi data eilaidd.   Lawrlwythwch y ffurflen gofrestru/adolygu project yma, a'i chyflwyno i gadeirydd y Pwyllgor Moeseg i'w hystyried, ynghyd â chopi o'ch cynnig ymchwil.   Ceir arweiniad pellach ar ddadansoddi data eilaidd  yn y Polisi Ymchwil.  Gallwch gysylltu â chadeirydd y Pwyllgor Moeseg, Lynne Williams, trwy e-bost: lynne.williams@bangor.ac.uk.

Cofrestru Projectau a'r Gofrestr Ymbelydredd ar gyfer Arbrofion sydd wedi eu lleoli yn yr Ystafell Belydr-x

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gofrestru projectau a'r gofrestr ymbelydredd yma.  Llenwch y ffurflen a'i chyflwyno i'r Goruchwyliwr Diogelu Ymbelydredd i'w chymeradwyo. Yna dylid cyflwyno'r copi wedi ei lofnodi i gadeirydd Pwyllgor Moeseg y brifysgol.  Gallwch gysylltu â chadeirydd y Pwyllgor Moeseg, Dr Seren Roberts trwy e-bost: seren.roberts@bangor.ac.uk.

Adnoddau Defnyddiol

Canllawiau Prifysgol Bangor

Dr Seren Roberts (Cadeirydd) seren.roberts@bangor.ac.uk
Yr Athro Paul Brocklehurst p.brocklehurst@bangor.ac.uk
Dr Huw Roberts huw.roberts@bangor.ac.uk

Canllawiau ar gyfer llenwi’r Ffurflen Cyflwyniad Electronig

Adnoddau ar gyfer Profion Clinigol

Canllawiau GIG

Pasbort Ymchwil

Cyfranogiad Cleifion a'r Cyhoedd

Cysylltwch â ni

Llywodraethu - Sadia Nafees s.nafees@bangor.ac.uk
Ymwybyddiaeth a sensitifrwydd iaith - Beryl Cooledge b.cooledge@bangor.ac.uk
Diogelu data - David Coyle d.coyle@bangor.ac.uk
Cynrychiolydd noddwyr ar gyfer treialon - Huw Roberts (huw.roberts@bangor.ac.uk)
Gallwch gysylltu â gweinyddwyr y Pwyllgor Moeseg Academaidd trwy e-bost: hcmsethics@bangor.ac.uk

Neu ffôn: Nyree Hulme - 01248 383162