Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaeth Ôl-radd

Mae gan yr Ysgol gymuned ôl-radd fywiog o dros 200 o fyfyrwyr meistr seicoleg a dros 50 o ymgeiswyr PhD seicoleg sydd yn rhan hanfodol o weithgarwch ymchwil yr Ysgol, sydd wedi cael ei rhestru yn yr 20 uchaf yn y DU gan y Fframwaith Ymarfer Ymchwil (REF 2014) .

Mae ein myfyrwyr yn rheolaidd yn rhoi canlyniadau uchel i ni mewn arolygon o ansawdd y profiad dysgu o fewn yr Ysgol. Rydym yn gyson yn perfformio’n dda iawn yn yr Arolwg Profiad Dysgu Ôl-raddedig blynyddol, ac rydym yn ei ddefnyddio i fonitro a gwella ein rhaglenni ôl-raddedig.

Fideo: Yr Ysgol Seicoleg