Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archebwch eich Prospectws i Ôl-raddedigion

Pa brosbectws hoffech chi ei gael?
(yn cynnwys manylion am gyrsiau cyfrwng Cymraeg yn unig )
Pa fath o gwrs?

Pwnc/pynciau o ddiddordebDrwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Bangor. Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn defnyddio’ch manylion