Diwrnodau Ymweld Ymgeisydd UCAS

Os ydych yn meddwl gwneud cais i’r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ond am wybod mwy cyn penderfynu’n derfynol, dewch draw i gwrdd â ni a gweld yr hyn sydd gennym? Y Diwrnod Agored yw’r cyfle gorau a gewch i gael syniad ynglŷn â’r hyn y byddai byw ym Mangor ac astudio yn un o’r Ysgolion Seicoleg gorau yng ngwledydd Prydain yn ei olygu.

Rydym yn gwahodd yr holl ymgeiswyr llwyddiannus i ddod i un o’n Diwrnodau Agored Ôl-Gais. Fel arwydd o’r pwysigrwydd a rown i Ddiwrnodau Agored, ac i’ch annog i ddod, rydym yn cynnig hyd at £30 i ymwelwyr ar Ddiwrnodau Agored tuag at gostau teithio a llety. Efallai y cewch mai ein Hysgol ni yw’r union beth rydych yn chwilio amdano, ond efallai y penderfynwch fel arall (ni allwn blesio pawb!) ond p argraff bynnag a gewch, bydd yn werth chweil. Os ydych o ddifrif ynglŷn â’ch astudiaethau yn y dyfodol, nid oes gennych esgus dros beidio â dod! Felly, rydym yn gobeithio eich gweld yn un o’r digwyddiadau uchod.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n Diwrnodau Agored, cysylltwch â’r

Ysgrifenyddes Dderbyn:
Ffôn: (01248) 388453
E-bost: seicoleg@bangor.ac.uk

Cofiwch gynnwys eich rhif UCAS a nodi pa ddiwrnod yr hoffech a ymweld a ni.

Diwrnodau Agored Cyffredinol y Brifysgol

Mae Prifysgol Bangor hefyd yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored cyn-gais sy’n ddefnyddiol iawn wrth eich helpu i benderfynu a ydych am wneud cais i ddod atom. Er y ceir rhywfaint o ailadrodd rhwng y ddau, rydym yn argymell eich bod yn dod i Ddiwrnod Agored a gynhelir gan yr Ysgol Seicoleg hyd yn oed os buoch ar un cyffredinol yn y Brifysgol o’r blaen.

Methu disgwyl nes eich ymweliad?

Edrychwch ar ein fideos, teithiau 360 a lluniau am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor.