Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fideos

Anatomeg yr Ymennydd

Mae myfyrwyr yn cael cyfle unigryw i archwilio anatomeg yr ymennydd fel rhan o'u cwrs gradd Seicoleg.

Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor

Dewch i wybod mwy am sut le yw Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor

Proffil Sioned Rowlands

Mae Sioned yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae'n byw yn Llanddwyn yn Safle Ffriddoedd ac yn siarad am ei bywyd ym Mangor.

Leanne Rowlands Myfyriwr PhD

Mae goroeswyr anafiadau ymennydd yn elwa o ymchwil Prifysgol Bangor mewn partneriaeth â BCUHB (BWPGC)-
Myfyriwr PhD Prifysgol Bangor, Leanne Rowlands, yn siarad am ei phrosiect gyda Gwasanaeth Anafiadau Ymennydd Gogledd Cymru, rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a sut mae'n fuddiol i oroeswyr anaf i'r ymennydd yng Ngogledd Cymru.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.