Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwaith ymgynghorol

Gwaith ymgynghorol gyda diwydiant

 

Mae Dr Walsh a Dr Forte yn cynnal astudiaethau ymchwil cymhwysol i gwmni yn yr Unol Daleithiau, HydraDx, er mwyn datblygu marcwyr newydd o hydradiad mewn poer. Hefyd, cwblhawyd astudiaeth ddichonoldeb, a ariennir gan gynllun A4B Llywodraeth Cynulliad Cymru, i gynyddu effeithiolrwydd economaidd a chymdeithasol gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc sydd mewn perygl yn ddiweddar. Ar y cyd ag Ysgol Busnes Bangor, mae'r ysgol yn cyfrannu at gyflwyno cyrsiau uwchsgilio ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth i arweinwyr busnes lleol.

 

Mae gwaith ymgynghori blaenorol wedi cynnwys datblygu cyfarpar a nwyddau gyda Silva UK a Europress Ltd, a gwaith gyda Bausch a Lomb, Signet, Ericsson a Safeways (pob un trwy Lane 4 Management Group). Mae Lane 4 a Phrifysgol Bangor wedi cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth ymchwil yn y gwobrau KTP cenedlaethol. Cliciwch yma i ddarllen y stori newyddion.

Gwaith ymgynghorol academaidd

 

Mae mwyafrif y staff yn yr ysgol yn darparu arbenigedd academaidd i adrannau ac ysgolion academaidd eraill fel arholwyr allanol i gyrsiau gradd eraill a graddau uwch unigol (MPhil a PhD). Yn ogystal â hyn, mae aelodau staff yn gweithredu fel canolwyr i gyfnodolion cenedlaethol a rhyngwladol, dilyswyr rhaglenni gradd (israddedig ac MSc) ac adolygwyr project i gynghorau ymchwil.

Y gwasanaethau brys a'r lluoedd arfog

 

Mae aelodau staff yn Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit yr ysgol newydd gwblhau astudiaeth arweinyddiaeth gyda grŵp hyfforddiant cychwynnol y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac mae Dr Walsh a Dr Fortes yn gweithio gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Aberhonddu yn ymchwilio i effeithiau diffyg egni ar berfformiad corfforol, gweithrediad gwybyddol ac iechyd yn ystod wyth wythnos o hyfforddiant llafurus.

 

Yn y gorffennol, mae aelodau staff wedi gweithio gyda Gwasanaeth yr Heddlu i ymchwilio i straen mewn unedau gorchymyn a rheoli, gyda'r Gwasanaeth Tân ar ffitrwydd a pherfformiad mewn amgylcheddau poeth a chyda'r môr-filwyr i archwilio i arweinyddiaeth a deinameg grwpiau.