Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Trosolwg

Yn seiliedig ar ansawdd uchel ei hymchwil, mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer wedi datblygu rhagoriaeth nid yn unig ym maes addysgu ond hefyd mewn gweithgareddau menter ac arloesi. Mae'r gweithgareddau hyn, sy'n cynnwys trosglwyddo gwybodaeth, yn golygu bod yr ysgol wedi datblygu perthynas gynhyrchiol a chydweithredol gyda'r sector cyhoeddus, y sector preifat, cymunedau lleol ac asiantaethau eraill. Mae'r cysylltiadau hyn yn rhoi cyfle i'r ysgol weithio gyda busnesau lleol i gynnig profiadau myfyrwyr ystyrlon o ansawdd uchel a gwneud ymchwil perthnasol a chymwys a chyfrannu at y gymuned leol.

Dyma rai o bartneriaid yr ysgol ar hyn o bryd: 

  • Snowdonia Active

  • Outdoor Partnership

  • Cyngor Chwaraeon Cymru

  • Peter Bursnall Mountaineering

  • Rygbi Gogledd Cymru

Rydym wedi datblygu partneriaethau rhagweithiol gyda chynghorau lleol ac mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)/efrydiaeth PhD ddiweddar gyda Chyngor Sir Ynys Môn wedi arwain at y canlynol:

  • Ymchwil ar 'Enhancing the provision of physical activity programmes for older people’ (D Markland, J Thom);

  • Ennill dros £500,000 o gyllid loteri;

  • Y myfyriwr PhD a'r rhaglen KTP yn ennill tystysgrif teilyngdod yng ngwobrau Rhagoriaeth Cymru.

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer mewn sefyllfa ddelfrydol i gefnogi strategaeth iechyd byd-eang llywodraeth y DU a chysyniad creiddiol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer gwella iechyd a ffitrwydd. Mae ganddi hanes cadarn o gefnogi ymchwil i ymarfer corff ac adferiad clinigol ac atal afiechydon, perfformiad elît, yn ogystal ag adnabod talent a’i ddatblygu (gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr).