Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cefnogaeth Gwyddor Chwaraeon a Chwaraeon Rhyngwladol

Mae ein haelodau staff wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o athletwyr ar bob lefel, yn cynnwys timau Olympaidd. Rydym hefyd wedi meithrin myfyrwyr israddedig sydd wedi mynd ymlaen i weithio gydag athletwyr a chyrff chwaraeon megis y "British Olympic Medical Institute". Mae gennym fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd wedi gweithio'n benodol gyda thimau Prydeinig megis y tîm hwylio Prydeinig, tîm criced Cymru a Lloegr a thîm gymnasteg Prydain.

Datblygu hyfforddwyr cenedlaethol a rhyngwladol

Mae ein haelodau staff hefyd wedi bod yn allweddol yn y broses o ddatblygu hyfforddwyr cenedlaethol a rhyngwladol, gan ein bod yn deall bod angen i hyfforddwyr hefyd fod gyda'r gorau yn y byd er mwyn cyflawni eu nodau. Mae ein harbenigedd pennaf ym maes seicoleg chwaraeon, rheolaeth echddygol a ffisioleg. Mae nifer o'n haelodau staff wedi bod yn athletwyr eu hunain yn y gorffennol ac maent yn deall y gofynion sydd ar athletwyr cyfredol. Mae gennym gysylltiadau agos â nifer o dimau chwaraeon ac mae lleoliad yr ysgol rhwng y mynyddoedd a'r môr yn eithriadol o addas i chwaraeon fel beicio mynydd a hwylio. Mae gan yr ysgol ddau grŵp ymchwil sy'n gysylltiedig â pherfformiad: y Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elit a'r Grŵp Eithafion.

Cynnig cefnogaeth broffesiynol

Mae aelodau staff yn yr ysgol yn cynnig cefnogaeth broffesiynol i nifer o chwaraeon rhyngwladol a chyrff llywodraethol. Mae'r rhain yn cynnwys y "British Gymnastic Association", y "National Ice Skating Association", y "British Orienteering Federation", Cymdeithas Ganŵio Cymru a Chymdeithas Hwylio Cymru. Mae rhai aelodau staff hefyd yn darparu arbenigedd i'r "British Olympic Association", y "British Association of Sport and Exercise Sciences" a'r "National Sports Medicine Institute". 

Mae'r Athro Lew Hardy ac aelodau staff eraill yn gweithio gydag UK Sport ar hyn o bryd ar broject i ddeall datblygiad athletwyr mwyaf blaenllaw Prydain ac mae gennym ddau broject ar waith gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr ar adnabod a datblygu talent.