Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gofynion Mynediad

Gweler y gofynion mynediad llawn ar y tudalennau cwrs unigol os gwelwch yn dda.

Mae'r gofynion mynediad yn amrywio e.e. ar gyfer BSc: 128-112 pwynt tariff o gymhwyster lefel 3*; 120-104 pwynt ar gyfer BSc Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored); 136-128 pwynt ar gyfer BSc Seicoleg Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer.

Rhaid cael gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.          

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.

Cydnabod cymwysterau eraill

Rydym hefyd yn cydnabod cymwysterau eraill, yn cynnwys y Bagloriaethau Cymreig a Rhyngwladol. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cymhwyster yr ydych yn astudio ar ei gyfer.  

Rydym yn ystyried myfyrwyr hŷn sydd â chefndir astudio neu brofiad  diweddar (e.e. hyfforddwyr wedi cymhwyso) ar sail teilyngdod unigol.

BSc Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)

Yn ogystal â’r uchod, dylai ymgeiswyr ddangos ymroddiad i’r awyr agored (e.e. profiad gwaith, profiad ymarferol, Gwobr Dug Caeredin). 

Graddau Rhyngosodol (BSc) 

Pennir meini prawf mynediad penodol rhwng eich Ysgol Feddygaeth a Phrifysgol Bangor. Cyfeiriwch at eich Ysgol Meddygaeth i gael manylion pellach.