Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglenni MSc

Golwg Gyffredinol ar Raglenni MSc

Mae ein rhaglenni MSc wedi eu dylunio i fod yn hyblyg a pherthnasol i anghenion a diddordebau’r unigolyn, gyda phwyslais cryf ar gymhwysiad damcaniaeth i ymarfer proffesiynol.

Bydd rhaid i fyfyrwyr astudio modiwlau craidd mewn Dulliau Ymchwil a dewis modiwlau opsiynol mewn Seicoleg, Seicoleg Chwaraeon, Seicoleg Ymarfer Corff, Cinseicoleg, Hyfforddi Effeithiol neu adferiad athletwyr wedi eu hanafu, yn ôl y rhaglen. Gellir hefyd wneud profiad dan oruchwyliaeth*, astudiaeth annibynnol, a thraethawd hir sy’n berthnasol i’r rhaglen a dewiswyd.
 
* Mae’r modiwl hwn yn eich paratoi tuag at y flwyddyn gyntaf o Brofiad dan Oruchwyliaeth Cymdeithas Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain.

Mae yna 5 llwybr:

** Cydnabyddedig gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig.

Rydym yn falch o fod yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon cyntaf ym Mhrydain i dderbyn y cydnabyddiaeth gan y BPS am y rhaglen MSc yma.