Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglenni PhD ac MPhil

Tair blynedd yn llawn-amser a phum mlynedd yn rhan amser yw'r cyfnod cofrestru arferol ar gyfer PhD.  Yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio, mae'r Brifysgol yn mynnu bod myfyrwyr yn dilyn Rhaglen i Raddedigion sy'n cynnwys 30 credyd o fodiwlau hyfforddedig.  Bydd y modiwlau hyn fel arfer yn cynnwys y modiwl Sgiliau Ymchwil MSc (20 credyd) gyda deg credyd arall wedi eu dewis o blith portffolio'r Brifysgol o fodiwlau Rhaglenni Graddedigion.

Cofrestru

Bydd y flwyddyn gofrestru gyntaf yn amodol ym mhob achos.  Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen at gofrestru'n llawn ym Mlwyddyn Dau yn amodol ar gynnydd boddhaol, ar gwblhau'r Rhaglen i Raddedigion ac ar gael cymeradwyaeth Pwyllgor Thesis y myfyriwr a Bwrdd Astudiaethau'r Ysgol i’r cynnig ymchwil. 

I gael rhagor o fanylion ynglŷn â gwneud gradd ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gweler ein Canllawiau Hyfforddiant Ymchwil a'r Cod Ymarfer.

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb trafod y posibilrwydd o ddilyn PhD yn yr Ysgol gysylltu â sport@bangor.ac.uk i ofyn am wybodaeth ychwanegol.

Rhaglen MPhil

Mae'n debygol y bydd myfyrwyr sy'n dymuno astudio am MPhil eisoes yn meddu ar MSc mewn disgyblaeth berthnasol. Os nad ydynt, yna efallai y cânt eu cynghori i gofrestru am MSc hyfforddedig yn y lle cyntaf. Bydd amgylchiadau unigol a chefndir academaidd yr ymgeisydd yn dynodi'r llwybr gorau i'w ddilyn a chaiff hyn ei drafod rhwng yr ymgeisydd, yr arolygydd arfaethedig a'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil cyn cofrestru. Er y gall y cyfnod cofrestru arferol ar gyfer MPhil fod yn flwyddyn ar sail lawn-amser, mae fel arfer yn ddwy flynedd. Tair blynedd yw cyfnod cofrestru myfyrwyr rhan-amser fel arfer.

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb trafod y posibilrwydd o ddilyn MPhil yn yr Ysgol gysylltu â sport@bangor.ac.uk i ofyn am wybodaeth ychwanegol.

I gael rhagor o fanylion ynglŷn â gwneud gradd ymchwil yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, gweler ein Canllawiau Hyfforddiant Ymchwil a'r Cod Ymarfer