Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Wythnos Groeso

Mae SHES yn adnabyddus am fod yn Ysgol gyfeillgar ac agos-atoch, a ‘Gweithio’n galed, Chwarae’n galed’ yw ein harwyddair answyddogol. I’ch helpu i gyfranogi o’r cychwyn cyntaf, bydd ein Harweinwyr Cyfoed wrth law i’ch helpu i ymgartrefu ac i’ch rhoi ar ben ffordd. Maent hefyd wedi trefnu nifer o weithgareddau er mwyn ichi ddechrau yn y Brifysgol mewn modd cyffrous a difyr, gan obeithio y bydd eich wythnos gyntaf yn fythgofiadwy.

Materion Pwysig

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o bethau mewn bywyd, mae i’r Wythnos Groeso hefyd rai agweddau cymharol ddiflas OND mae’r digwyddiadau hyn yn bwysig.   Byddant yn cynnwys croeso swyddogol i’r Brifysgol gan yr Is-Ganghellor, cofrestru, dewis eich modiwlau, teithiau o gwmpas y llyfrgell, ayyb, a gweithgareddau o fewn yr Ysgol, megis cyfarfod Croeso â Phennaeth yr Ysgol a’r holl staff, cyfarfodydd â’ch Tiwtor Personol ayyb.

Dylech eisoes fod wedi cael rhaglen ddigwyddiadau yn eich Pecynnau Croeso, ond os nad ydych, cysylltwch â ni.

Adloniant

Yn ogystal â’r Diwrnod ar y Traeth, sy’n rhan o weithgareddau swyddogol yr Ysgol yn ystod yr Wythnos Groeso, mae’r Arweinwyr Cyfoes wedi trefnu calendr cymdeithasol i’ch helpu i gael eich traed danoch a gwneud ffrindiau newydd. Byddant yn eich cyfwyno i fywyd nos Bangor, trefnu ymweliadau a tafarndai lleol mewn 'garb' anarferol (gwisg ffansi i chi a fi) a gweithgareddau eraill, felbarbeciws. Hefyd, ddarganfod yr amrywiaeth eang o glybiau, cymdeithasau a grwpiau sy'n Undeb Myfyrwyr Bangor sydd i'w gynnig,a chael pethauam ddim!

Bydd y rhaglen lawn yn ymddangos cyn gyntad a bosib.

Mae sesiynau rhoi cynnig arni ar gael ar gyfer yr holl glybiau a chymdeithasau – gwybodaeth ar gael yn Serendipedd. 

Sadwrn a Sul

Brecwast – rhowch gynnig ar Mike’s Bites am frecwast Seisnig llawn neu ffa ar dost yn unig...

Yn colli bwyd cartref? Cinio Sul – rhowch gynnig ar y Carferi ym Mar Uno.

Nos Sadwrn/Sul, rhowch gynnig ar Paddies, Rascals neu’r Dafarn Felen - erbyn hynny, byddwch chi’n gwybod lle maen nhw, ond rhag ofn!

Tafarn/ Caffi Bar Uno

Safle Ffriddoedd

Tafarn Paddies

Bangor Uchaf

Tafarn Rascals

Pen uchaf Allt Glanrafon, Bangor Uchaf

Y Dafarn Felen

Ffordd Deiniol, Bangor

Tafarn Weatherspoons

Stryd Fawr, Bangor

Tafarn y Fenai

Bangor Uchaf

Tafarn Yates

Stryd Fawr, Bangor

Clwb Nos Embassy

Ffordd Deiniol, Bangor

Clwb Nos Academi

Ffordd Deiniol, Bangor

A pheidiwch ag anghofio bwrw golwg ar y digwyddiadau cyffredinol a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Ceir hefyd rai awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud y gorau o’r wythnos.  

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

Croeso i'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer gan yr Athro Tim Woodman...