Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amserlenni Arholiadau:
Mai 2020

Mae’r amserlen arholiadau newydd wedi ei chyhoeddi yma. Bydd yr holl arholiadau sydd wedi’u hamserlennu’n ganolog yn cael eu rhyddhau, trwy Blackboard, am 09.00 yn amser y DU – bydd gennych gyfnod o 24 awr i gwblhau’r gwaith. Mae’r cyfnod ‘agored’ yn rhoi mwy o amser i chi gwblhau’r gwaith na fyddwch ei angen, ond mae’n rhoi rhywfaint o hyblygrwydd i fyfyrwyr oherwydd eu hamgylchiadau ar hyn o bryd (er enghraifft, y rhai sydd â chyfrifoldebau eraill, fel gofal plant), ac yn sicrhau bod yr aseiniadau’n gynhwysol i fyfyrwyr sydd â chynllun cefnogi dysgu personol (er enghraifft gydag amser ychwanegol).

Diweddariad diwethaf yr Amserlen: Dydd Llun 4 Mai 2020 10:01
Hoffwn bwysleisio bod yr amserlen arholiad yn agored i newid ar fyr rybudd ac felly fe ddylid edrych ar y tudalennau hyn yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r amserlen arholiadau hon ond yn cwmpasu’r rhai a fyddai fel arfer yn digwydd mewn Ystafelloedd Arholi a / neu y gofynnwyd iddynt gael eu hamserlennu’n ganolog. Os oeddech chi’n disgwyl gweld arholiadau ar gyfer modiwlau nad yw wedi’u cynnwys arno, gwiriwch y safleoedd Blackboard unigol a / neu cysylltwch â Threfnydd y Modiwl yn uniongyrchol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ar fformat yr arholiad, gallwch hefyd wirio y safleoedd Blackboard unigol a / neu cysylltwch â Threfnydd y Modiwl yn uniongyrchol.

Efallai bod asesiadau ar gyfer rhai modiwlau wedi newid oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan yr achos Covid-19. Gwiriwch wefan Blackboard eich modiwlau am gyhoeddiadau / gwybodaeth ynghylch asesu. Os oes gennych ymholiad ynglŷn â modiwl / asesiad penodol, cysylltwch â Threfnydd y Modiwl.