Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Alla i newid fy nghwrs neu fy newisiadau modiwl ar-lein?

Na ellwch – mae’n rhaid i bob newid ynglyn â chofrestriadau modiwlau gael eu gwneud yn yr Ysgol rydych yn astudio ynddi. Ewch i’w gweld cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch bod llawer o bethau, fel mynediad at Blackboard ac amserlenni personol, yn dibynnu ar i chi fod wedi'ch cofrestru ar y Modiwlau cywir.
Mae’n rhaid trafod newid cyrsiau yn yr ysgol(ion) ac, os penderfynir newid, mae’n rhaid llenwi ffurflen newid gradd. Mae'r ffurflen hon i'w chael yn y Ganolfan Geisiadau yn FyMangor.