Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymhle a phryd y galla i weld Amserlenni Arholiadau?

Caiff yr Amserlen Arholiadau ar gyfer Semester 1 ei rhyddhau ddechrau Tachwedd. Caiff amserlen arholiadau Semester 2 ei rhyddhau ar 1 Mawrth a dangosir yr Amserlen ar gyfer arholiadau ailsefyll ar 1 Awst. Gellwch eu gweld yn www.bangor.ac.uk/student-administration/assessment/ttindex.php.cy