Pwy ddylwn i eu gweld os oes gen i gwestiynau am ffioedd?

Os yw eich ymholiad ynglŷn â faint o ffioedd fydd angen eu talu gweler  http://www.bangor.ac.uk/student-administration/fees/index.php.cy?  

Os ydych yn dal yn ansicr anfonwch eich ymholiad ar ein ffurflen ymholiad ar y we 

Os yw eich ymholiad ynglŷn â thalu mae'r manylion llawn ar gael yn www.bangor.ac.uk/finance/index.php.cy?

Os ydych yn dal yn ansicr, anfonwch e-bost at feepayment@bangor.ac.uk . 

Os ydych yn cael problemau ariannol dylech gysylltu â’r Uned Cefnogaeth Ariannol  yn y lle cyntaf cymorthariannol@bangor.ac.uk