Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 phwy y dylwn i gysylltu os oes gen i gwestiwn yn ymwneud â’m cerdyn?

Gweler y rhestr o gysylltiadau allweddol ar wefan y llyfrgell www.bangor.ac.uk/library/contacts.php.cy neu e-bostiwch library@bangor.ac.uk