Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dydw i ddim yn defnyddio fy nghyfrif e-bost prifysgol, sut ydw i'n cadanhau presenoldeb?

Byddwn yn anfon yr holl ohebiaeth bwysig i’ch cyfrif e-bost yn y Brifysgol, felly dylech edrych arno’n gyson.   

Byddai’n syniad da ichi ddefnyddio eich cyfrif e-bost Prifysgol fel prif gyfrif e-bost; fodd bynnag, os oes angen ichi gynnal mwy nag un cyfrif e-bost (e.e. am resymau proffesiynol yn achos myfyrwyr rhan-amser sy’n gweithio), rhaid ichi naill ai edrych yn gyson ar eich cyfrif Prifysgol neu drefnu bod eich holl e-bost Prifysgol yn cael eu hanfon ymlaen, fel y bo’n briodol. Pan fyddwch yn anfon e-bost ymlaen, gofalwch fod y cyfrif newydd yn derbyn e-bost y Brifysgol. Ni ellwch ddefnyddio methu â darllen e-bost y Brifysgol fel amgylchiadau lliniarol mewn unrhyw achos o beidio â chydymffurfio â rheoliadau a dulliau gweithredu’r Brifysgol.

E-bostir gwybodaeth ychwanegol pwysig ynglŷn â gweithdrefniadau cofrestru a chadarnhau presenoldeb, gwarchod data a rheoliadau eraill i'ch cyfrif e-bost y Brifysgol. Dylech ddarllen a chadw y wybodaeth yma trwy gydol eich cyfnod cofrestru.