Beth fydd yn digwydd os na wnaf gofrestru mewn pryd?

Gallech orfod talu cost ‘cofrestru hwyr’. Gweler: www.bangor.ac.uk/registration.