Yr Athro Patrick K Ford

Yr Athro Pat Ford
Enw
Yr Athro Pat Ford
Swydd
Athro er Anrhydedd
E-bost
pford@fas.harvard.edu
Ffôn
Lleoliad
Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd, Prifysgol Harvard

Mae’r Athro Patrick K. Ford wedi bod yn athro ymchwil yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd, Prifysgol Harvard ers 2006. Bu’n athro a phennaeth yn yr un adran rhwng 1991 a 2005, a hynny’n dilyn cyfnod hir yn Adran Saesneg Prifysgol California, Los Angeles. Mae’n ysgolhaig Celtaidd toreithiog ac mae’i gyfieithiadau wedi cyflwyno llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Wyddeleg yr Oesau Canol i gylchoedd eang o ddarllenwyr.

Mae’r llyfrau a’r golygiadau y mae wedi’u cyhoeddi’n cynnwys: The Poetry of Llywarch Hen (1974), The Mabinogi and Other Medieval Welsh Tales (1977), Ystoria Taleisin (1991), The Celtic Poets (1999), Math uab Mathonwy (1999), a Manawydan uab Llyr (2000). Mae hefyd ymysg cyd-awduron Sources and Analogues of Old British Poetry: II, Celtic and Germanic (gyda Bjork, Calder and Melia, 1983) ac The Irish Literary Traditon (gyda J. E. Caerwyn Williams, 1991). Ef yw golygydd Celtic Folklore and Christianity (1983).

Mae’r Athro Ford yn ymwelydd cyson ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, ac mae wedi traddodi nifer o seminarau ymchwil ac un ddarlith gyhoeddus ym Mangor yn ystod y blynyddoedd diwethaf.