Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn astudiaeth Seicoleg

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol Croeso

Croeso i’r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol. Mae'r Ysgol hon yn gartref i Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, a Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.

Seicoleg

Rydym yn rheolaidd ymysg y 10 adran uchaf yn y DU am foddhad fyfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, a gyda dros 1,000 o fyfyrwyr, ni yw un o’r adrannau mwyaf yn y DU. Mae ein hymchwil wyddonol, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn bwydo'n uniongyrchol i'n haddysgu, gan sicrhau profiad dysgu bywiog gydag academyddion sydd ag enw da yn rhyngwladol yn eu maes arbenigol.

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mangor yn cynhyrchu ymchwil wyddonol sydd gyda’r gorau yn byd a phrofiad addysgu a dysgu rhagorol. Rydym yn grymuso myfyrwyr i wneud cyfraniad arloesol a chadarnhaol yn seiliedig ar dystiolaeth i Chwaraeon, Perfformiad Dynol ac Iechyd yng Nghymru, y DU a'r Byd y tu hwnt.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?