Gwobrau Ymchwil ac Effaith yr Is-ganghellor

Cynhaliodd Prifysgol Bangor ei seremoni flynyddol ar gyfer Gwobrau Effaith ac Arloesi am y trydydd tro ar 3 Rhagfyr 2015. Mae’r gwobrau arbennig hyn ym Mhrifysgol Bangor yn cydnabod ac yn dathlu’r effaith y mae gweithgareddau ymchwil, arloesedd a mentergarwch y Brifysgol yn ei chael ar yr economi a’r gymdeithas yn ehangach. Cafodd nifer o brosiectau, sydd wedi sicrhau budd i gymunedau lleol a byd-eang, eu cydnabod a’u gwobrwyo.

Roedd y Wobr Effaith yn un o’r uchafbwyntiau i’r myfyrwyr PhD. Y dyddiau hyn, mae disgwyl i fyfyrwyr PhD feithrin amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â pharatoi darn o waith ymchwil gwreiddiol. Mae’r pwyslais gweddol newydd hyn ar sicrhau effaith y tu hwnt i furiau’r brifysgol yn golygu bod gofyn i’r myfyrwyr ymgysylltu â phobl o'r tu allan i’r byd academaidd, gyda’r cyhoedd, ymarferwyr, busnesau a sefydliadau eraill, cyn dechrau ar eu gyrfaoedd ym maes ymchwil.

Cyflwynodd Ysgol Ddoethurol Prifysgol Bangor rai o fyfyrwyr rhagorol PhD â Gwobr Ymchwil ac Effaith yr Is-ganghellor am y tro cyntaf erioed.

 

Am fwy o fanylion cliciwch yma.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2015