Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Staff yr Adran

I ffonio aelod o staff yn uniongyrchol, deialwch (+44) 01248 38 yn gyntaf ac ychwanegu un o'r rhifau isod.

Adnoddau Dynol

Enw
Swydd
Ebost
Ffôn
       
Tracy Hibbert Cyfarwyddwraig Adnoddau Dynol
Click here to send an email
3866
Steffan Griffith Dirprwy Cyfarwyddwr AD (Gweithrediadau)
Click here to send an email
8827
Rhian Roberts Cynorthwywr Gweithredol i'r Cyfarwyddwraig a Dirprwy Cyfarwyddwr
Click here to send an email
3869
       
Anna Jones Swyddog Clerigol
Click here to send an email
3865
       
Gareth Owen Swyddog AD
Click here to send an email
2058
Bethan Williams Cynorthwywraig AD
Click here to send an email
8132
       
Nia Blackwell Uwch Swyddog AD (Cyfle Cyfartal)
Click here to send an email
8321
Gwenda Griffith Cynorthwywraig AD
Click here to send an email
3868
       
Catherine Hughes Uwch Swyddog AD
Click here to send an email
2705
Iwan Williams Cynorthwywr AD
Click here to send an email
2059
       
Louise Shipton Uwch Swyddog AD (Prosiects a Prosesau Busnes)
Click here to send an email
2073
       
Jade Luke Swyddog AD Cynorthwyol
Click here to send an email
2764

Datblygu Staff

Enw Swydd Ebost Ffôn
Nia Gwynn Meacher Dirprwy Cyfarwyddwraig AD (Datblygiad)
Click here to send an email
2647
Mari Ellis Roberts Swyddog AD (Datblygu Staff)
Click here to send an email
3867
Alison Wiggett Rheolwr Athena SWAN a'r Concordat Ymchwil
Click here to send an email
8376

 

Iechyd Galwedigaethol

Enw Swydd Ebost Ffôn
Michele Lake Ymarferwr Iechyd Galwedigaethol
Click here to send an email
2575