Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Gwobrau’r Ysgol

Ysgoloriaethau Perfformio a Chlyweliadau

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig nifer o ysgoloriaethau perfformio i fyfyrwyr sy'n cychwyn ar eu blwyddyn gyntaf.

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i'r Ysgol Cerddoriaeth i ddod i Ddiwrnod Agored UCAS, pryd bydd cyfle iddynt gael clyweliad ar gyfer Ysgoloriaeth Perfformio gwerth £400. Rhoddir nifer o'r rhain fel anogaeth i berfformwyr sy'n dangos addewid arbennig. Fodd bynnag, ni fydd y ffaith a ydych yn derbyn ysgoloriaeth ai peidio yn effeithio ar ein cynnig o le ar y cwrs Cerddoriaeth.

Caiff ysgoloriaethau eu talu ar ffurf gostyngiad yn eich ffioedd dysgu blwyddyn gyntaf, ac fe'i rhoddir ar yr amod eich bod yn cofrestru ar gyfer y modiwl blwyddyn gyntaf, Perfformiad Unawdol (WXP1016 neu WXC1016).

University awards

Gwobrau’r Prifysgol

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan brifysgol sy'n rhoi pwyslais ar gymorth i fyfyrwyr, mae Bangor yn awyddus i gynnig help ychwanegol i fyfyrwyr. Dyma’r bwrsariaethau a’r ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig.

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2020 yw 15 Ionawr 2020)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.

 

Allanol

Leverhulme Trade Charities Trust Undergraduate Bursaries

Further information