Cyllid Israddedig

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau ac Efrydiaethau

Mae Ysgoloriaethau , Efrydiaethau a Bwrsariaethau yn cael eu hariannu gan y Brifysgol ac ein hysgolion academaidd unigol.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion

Gwobrwyo Llwyddiant Academaidd - bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2017 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA.

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i:

  • fyfyrwyr o Brydain, myfyrwyr o’r UE a myfyrwyr Rhyngwladol sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor
  • wedi ennill 2:1 neu uwch, ac
  • wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod.

Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA.

Bydd myfyrwyr BA sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA.

Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â: cah@bangor.ac.uk

Ysgoloriaethau Perfformio a Chlyweliadau

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig nifer o ysgoloriaethau perfformio i fyfyrwyr sy'n cychwyn ar eu blwyddyn gyntaf.

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i'r Ysgol Cerddoriaeth i ddod i Ddiwrnod Agored UCAS, pryd bydd cyfle iddynt gael clyweliad ar gyfer Ysgoloriaeth Perfformio gwerth £400. Rhoddir nifer o'r rhain fel anogaeth i berfformwyr sy'n dangos addewid arbennig. Fodd bynnag, ni fydd y ffaith a ydych yn derbyn ysgoloriaeth ai peidio yn effeithio ar ein cynnig o le ar y cwrs Cerddoriaeth.

Caiff ysgoloriaethau eu talu ar ffurf gostyngiad yn eich ffioedd dysgu blwyddyn gyntaf, ac fe'i rhoddir ar yr amod eich bod yn cofrestru ar gyfer y modiwl blwyddyn gyntaf, Perfformiad Unawdol (WXP1016 neu WXC1016).

Ysgoloriaeth Teilyngdod

Mae tua 40 Ysgoloriaeth Teilyngdod o hyd at £3,000 yr un ar gael i'r rheini sy'n rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad blynyddol y Brifysgol. (Dyddiad cau ar gyfer mynediad 2018 yw 15 Ionawr 2018)

Bwrsariaethau Bangor

Mae’r Bwrsariaethau a gynnigir yn cynnwys Bwrsariaethau Bangor o hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd â incwm isel a £1,000 ar gyfer myfyrwyr o ofal.

Astudiaethau Cyfrnwg Cymraeg

Mae Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Ariannol Eraill

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau chwaraeon a bwrsariaethau i gefnogi astudiaethau cyfrwng Cymraeg.