Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

REF 2014: Ysgol yn codi i'r 7fed safle yn y DU 

Mewn cyflwyniad REF ar y cyd â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2014, Rhoddwyd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn y 7 uchaf am ansawdd ymchwil yn ei sector yn y DU.  Yn ogystal, wrth gael ei fynegi fel sgôr pŵer (sy'n ystyried y swmp yn ogystal ag ansawdd yr ymchwil) gosodwyd cyflwyniad ar y cyd Bangor/Caerdydd yn 7fed yn y DU (Times Higher Education, 18 Rhagfyr 2014).

Roedd Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Tim Woodman, wrth ei fodd gyda'r newyddion a gyhoeddwyd heddiw:  "Dydi o ddim yn syndod i mi o gwbl i weld y Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn parhau i ddringo o fewn y sector ym Mhrydain.  Mae ein hymchwil yn wir o safon gyda'r orau yn y byd ac, fel y byddai ein myfyrwyr presennol yn barod i dystio, defnyddir yr ymchwil honno i oleuo a chyfoethogi ein dysgu.  Mae'r sgôr uchel am effaith a dylanwad ein hymchwil yn arbennig o galonogol, oherwydd yn yr Ysgol hon rydym yn ymfalchïo mewn gwneud ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.  Ar sail ein canlyniadau cryf iawn yn yr NSS yn ddiweddar, lle cawsom ein rhoi'n 4ydd drwy Brydain, rydym yn gweld canlyniadau REF 2014 yn cadarnhau ein safle fel Ysgol ac fel prifysgol sy'n cynnig y cyfuniad gorau o ysgol academaidd gyda'r orau yn y byd, ynghyd â phrofiad rhagorol i'n myfyrwyr."

Gellir mynd at dabl cryno yn rhoi canlyniadau REF y Brifysgol yma.