Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

AM YR YSGOL

Arwain dyfodol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, a Gwyddor Perfformiad Dynol. Darparu profiad addysgu a dysgu rhagorol, cynhyrchu ymchwil gwyddonol o’r radd flaenaf a pheri effaith ystyrlon ar unigolion a sefydliadau.

SAFON AUR

Am ein rhagoriaeth Addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

ym Mhrydain am foddhâd myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIO GYDA NI

Myfyrwyr mewn darlith

Israddedigion

Myfyrwyr yn defnyddio’r cyfleusterau mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

CHS School Subject Areas Card Grid EN

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Ein Hymchwil

Mae ein holl weithgareddau ymchwil a chysylltiadau proffesiynol yn arwain at ddarpariaeth newydd, ddiwygiedig a chyfoes yn ein holl addysgu. Bydd llawer o fyfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan uniongyrchol yn y prosesau ymchwil cyffrous a chwbl arloesol hyn. 

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion Diweddaraf

Y newyddion gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

  +44 (0)1248 388256

  chwaraeon@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol.

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf.

mWY AM Y COLEG