Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn fyd-enwog am ansawdd ei hymchwil a gyda'r ymchwilwyr mwyaf blaenllaw y byd.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

Arwain dyfodol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, a Gwyddor Perfformiad Dynol. Darparu profiad addysgu a dysgu rhagorol, cynhyrchu ymchwil gwyddonol o’r radd flaenaf a pheri effaith ystyrlon ar unigolion a sefydliadau.

Mae Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn rhan o'r Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol.

20 Uchaf

am foddhad cwrs

Guardian Good University Guide 2022

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

CHS School Subject Areas Card Grid EN

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Ein Hymchwil

Mae ein holl weithgareddau ymchwil a chysylltiadau proffesiynol yn arwain at ddarpariaeth newydd, ddiwygiedig a chyfoes yn ein holl addysgu. Bydd llawer o fyfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan uniongyrchol yn y prosesau ymchwil cyffrous a chwbl arloesol hyn. 

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

  +44 (0)1248 388256

  chwaraeon@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol.

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf.

mWY AM Y COLEG